Çoğumuz iş arkadaşlarımıza, amirlerimize veya ekip üyelerimize kötü haberler vermekten hoşlanmayız. Hoşlanmadığımız işleri kötü ve yanlış bir şekilde yapmak yerine, nasıl doğru bir yöntemle aktarabilirim diye düşünebilirsiniz. Öncelikle kabul edelim ki sizin bildiğiniz bir kötü haber sizi baskı altına alır. İşte bu an sizin için…